Realiseer besparingen met tail-spend management

Spend Management begint hier

Uitdaging

Tail-spend is een gebied dat vaak wordt genegeerd, of in ieder geval onvoldoende aandacht krijgt. De oorzaak hiervoor is dat er vaak zoveel leveranciers zijn dat het ondoenlijk lijkt om dit goed aan te pakken. Inkoopprofessionals besteden het grootste deel van hun tijd aan het beheer van de grote kernuitgaven, die gepaard gaan met grotere cijfers en waarbij eenvoudiger kan worden bespaard. Zelfs organisaties met een goede controle over het grootste deel van hun kostenstructuur hebben vaak onvoldoende inzicht en effectieve beheersmogelijkheden met betrekking tot hun tail-spend.

Oplossing

De oplossingen van Proactis combineren technologie met dienstverlening en zijn ontworpen voor een betere beheersbaarheid en het verlagen van de kosten van alle uitgaven bij alle leveranciers. Naast de tools om uw primaire 'high-value' categorieën beter te beheren, biedt Proactis alles wat u nodig heeft duurzaam grip te krijgen op business spend:

  • Vergroot het aantal spend ‘under management’.
  • Verminder waar mogelijk het aantal leveranciers, bestellingen en facturen.
  • Aanzienlijk efficiënter beheer van het resterende volume aan leveranciers, bestellingen en facturen in het kader van tail-spend.

Wat is mogelijk met Proactis:

Prioriteit geven aan besparingsmogelijkheden door een vroegtijdige nadruk op 'quick-hits'.
Maak het voor medewerkers makkelijk om in te kopen via voorkeursleveranciers, -contracten en -catalogi, binnen de vastgestelde procedures.
Tijd vrijmaken voor de toepassing van professionele inkoopprocessen ‘further down the tail’ door strategische sourcingprocessen te stroomlijnen.
Het doelgericht aanpakken van specifieke categorieën door middel van passende technieken, zoals: Quick Quote voor onregelmatige, kostbare goederen en Pcards voor goedkopere, frequente goederen.
Automatisering van de factuurverwerking en andere Accounts Payable-activiteiten.
Lees meer

Proactis Spend Management
OplossingenLees onze succesverhalen
over klantenBezoek onze 
kennisbank