Minimaliseer leveranciersrisico's

Spend Management begint hier

Uitdaging

In de huidige complexe wereld is risicomanagement van leveranciers net zo belangrijk voor de financiële gezondheid en concurrentiepositie van uw organisatie als uw inspanningen om kosten te besparen. De negatieve impact van één enkele gebeurtenis op de financiële positie of reputatie van uw organisatie is potentieel enorm, en mogelijk zelfs verwoestend. Risico's mogen eenvoudigweg niet worden genegeerd, zelfs niet wanneer u werkt aan kostenreductie.

Oplossing

U kunt nu zeker zijn dat u een volledig en actueel beeld heeft van alle leveranciers. U heeft inzicht in de belangrijkste prestatie-indicatoren van elke leverancier en de kans op een mogelijk probleem. Denk hierbij aan bewezen kwalificaties en capaciteiten, processen voor kwaliteits- en veiligheidszorg, certificeringen en naleving van wet- en regelgeving, enzovoort. De echte zichtbaarheid van leveranciersrisico's kan worden gehandhaafd door een consistent, geconsolideerd en continu beheer van leveranciersinformatie gedurende de gehele levenscyclus van de leveranciersrelatie.

Wat is mogelijk met Proactis:

Beschik over één centrale database met leveranciersinformatie en contractdatabase.
Tools voor leverancierskwalificatie om een goed inzicht te krijgen in de prestaties, certificeringen, het beleid en de procedures van leveranciers.
Sourcingtools om te evalueren of leveranciers geschikt zijn om een bepaalde set producten te leveren, of om een project of dienst uit te voeren.
Geautomatiseerd monitoren van leveranciers en contracten.
Laat leveranciers hun profielgegevens zelf actueel houden met opties en alerts die het eenvoudiger maken om informatie te beheren voor zowel u als uw leveranciers.
Lees meer

Proactis Spend Management
OplossingenLees onze succesverhalen
over klantenBezoek onze 
kennisbank