Leveranciersbeheer

Spend Management begint hier

Uitdaging

Risicovolle leveranciers moeten voortdurend worden beoordeeld of zij geschikt zijn om aan uw organisatie te leveren. Het resultaat moet zichtbaar zijn en risico's moeten geïdentificeerd en controleerbaar zijn.

Wat zou er gebeuren als de relatie onder druk komt te staan of verloren gaat? Hoe vaak vernieuwt u de relatie of beoordeelt u de prestaties van de leverancier? Hoe meet u dat? Wat is het risico voor u als de leverancier zomaar 'verdwijnt'? Is het risico materieel, of enkel politiek gezien 'ongemakkelijk'?

Natuurlijk is dit afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld hoe makkelijk (of juist lastig) het is om een leverancier te vervangen, het belang van het product dat zij leveren voor uw businessmodel, en andere implicaties.

Oplossing

Met Proactis kunt u een sterk leveranciersbestand opbouwen en onderhouden door het structureren en stroomlijnen van de leverancierscyclus. Dit proces wordt leveranciersbeheer genoemd. U kunt standaarden of benchmarks definiëren ten opzichte waarvan leveranciers worden beoordeeld. Periodieke beoordelingen van leveranciers of contracten kunnen prioriteit krijgen.

De manier waarop leveranciers presteren ten opzichte van hun beloften of uw verwachtingen en hoe goed uw leverancier samenwerkt met andere kopers kan ook worden gemeten. Bovendien kan een groot deel van de werklast van het leveranciersbeheer worden teruggegeven aan de leverancier, door hen in staat te stellen zelf informatie aan te vragen en transacties af te handelen.

Wat is mogelijk met Proactis:

Beschik over één centrale database met alle leveranciers die belangrijk zijn voor de organisatie.
Verbeter samenwerking in het proces van werving, kwalificatie en goedkeuring/certificering van leveranciers.
Maak gebruik van mogelijkheden om digitaal te communiceren en diverse online selfservicefuncties voor leveranciers.
Inzicht in informatie die nodig is om de prestaties en risico's van leveranciers effectief te monitoren, en profiteer van effectieve communicatie bij het beoordelen van leveranciers.
Lees meer

Proactis Spend Management
OplossingenLees onze succesverhalen
over klantenBezoek onze 
kennisbank