SRM | Leveranciers Management

Volledig inzicht in actuele leveranciersinformatie en -prestaties
Boek een demo
Met Proactis Supplier Relationship Management (SRM) kunt u eenvoudig een uitgebreid leveranciersbestand opbouwen en onderhouden. U heeft direct inzicht heeft in actuele leveranciersprofielen en kunt prestaties objectief beoordelen op basis van vastgestelde criteria.

Met onze oplossing brengt u alle informatie over uw leveranciers overzichtelijk. Alle gegevens zijn voor de hele organisatie beschikbaar. In één overzicht presenteert het systeem precies die informatie die u nodig heeft. Door uw leveranciersgegevens centraal vast te leggen weet u niet alleen zeker dat alle informatie in de database juist en volledig is, maar ook altijd actueel. 
Supplier Risk Management:
Supplier Risk Management kan niet gezien worden als iets dat ‘eens in de zoveel tijd’ gedaan moet worden. Wil het effectief zijn, dan zal het voortdurend moeten worden meegenomen in de interactie met leveranciers. 

In deze white paper gaan wij in op:

  • Het scala aan risico’s in (in)directe inkoop.
  • Hoe u proactief verscheidene leveranciersrisico’s kan beheren.
  • Het starten van een dialoog met de belangrijkste managers.
  • De kernelementen van een effectief Supplier Risk Management systeem.
Lees meer
A practical first step to assessing your Source-to-Contract process
De voordelen van Proactis:
Verbesserung der Lieferantenperformance
Verbeter de prestaties van leveranciers en verlaag de kosten.


Störungen aufgrund fehlender Lieferantenleistungen
Maximaal profijt van gemaakte afspraken met leveranciers.


lieferantenrisiko management
Minder kosten voor administratieve ondersteuning voor Accounts Payable en Inkoop.


Transparenz über die Richtlinien für das Lieferantenmanagement
Alle leveranciersinformatie actueel en transparant, doordat u leveranciersgegevens kunt delen binnen uw organisatie.

Houd de regie

U kunt relevante informatie uit verschillende applicaties op het platform samenbrengen en analyseren voor objectieve leveranciersbeoordeling. U heeft vele mogelijkheden om leveranciers individueel of ten opzichte van elkaar te beoordelen op hun prestaties zoals vastgelegd in de contractvoorwaarden. Zo is het eenvoudig om de ontwikkeling in prestaties van uw leveranciers in de tijd bij te houden.

De software helpt u vervolgens bij het plannen en evalueren van verbeteringsmaatregelen.
Supplier Management - Houd de regie

Bekijk alle leveranciers op één plek

Bekijk alle leveranciers en hun producten, diensten, certificeringen, specialiteiten, locaties en contacten.

Leveranciersinformatie kan makkelijk en automatisch uitgewisseld worden met uw andere systemen.
Supplier management - Bekijk alle leveranciers op één plek

Altijd actuele leveranciersinformatie

Leveranciersprofielen bevatten veel essentiële informatie, zoals Kamer van Koophandel-registratie, BTW-nummer, omzetgegevens, en contactgegevens. Ons systeem biedt uw leveranciers de mogelijkheid om deze gegevens zelf actueel te houden. Uw organisatie vult dit eventueel verder aan, met bijvoorbeeld goederencodes, betalingsgegevens en factuurverwerkingsdata.

Leveranciersprofielen spelen een sleutelrol bij goed contractmanagement, leveranciersselectie en het bestelproces. Daarom is het essentieel om deze up-to-date houden.
Supplier management - Altijd actuele leveranciersinformatie
Boek een demo :
Leveranciers Management FAQ's
Wat is leveranciers management (SRM)?
Supplier Relationship Management (SRM) is het proces van het onderhouden en verbeteren van uw leveranciersbestand. Door het structureren en stroomlijnen van de gehele levenscyclus van leveranciers, van de eerste identificatie van leveranciers tot de goedkeuring, tot transactie en analyse. Leveranciers kunnen voortdurend worden beoordeeld op hun geschiktheid om aan uw organisatie te leveren. Het resultaat is zichtbaar, risico's worden geïdentificeerd en het proces is controleerbaar. Communicatie zoals het controleren van betalingsgegevens of rekeninginformatie, het wijzigen van contactgegevens en het bijwerken van catalogi gebeurt allemaal online.

Lees Whitepaper: Supplier Management.
Hoe werkt een leveranciers managementsysteem?
Een goed gestructureerde SRM-oplossing ondersteunt efficiëntie, consistente werving, kwalificatie, onboarding en prestatiebeoordeling van leveranciers. Hierdoor wordt het eenvoudig om en uitgebreid leveranciers bestand te onderhouden. Online-oplossingen bieden ondersteuning in de levenscyclus van bestaande contracten, maar ook in het werven, kwalificeren, aannemen en beoordelen van leveranciers. Het vereenvoudigt ook het opvragen van informatie over de leveranciers en contact met deze leveranciers. Met een leveranciers netwerk kan de bedrijfsinformatie, de catalogi en opvoeren van nieuwe accounts zelfstandig worden gedaan.

Lees Whitepaper: Supplier Management.
Welke uitdagingen kan SRM (Supplier Relationship Management) oplossen?
Het onboarden van leveranciers kost beide partijen veel tijd.
De kwalificatie van leveranciers is vaak subjectief, waardoor de risico's nauwelijks zichtbaar zijn.
Consistente meting en evaluatie van de prestaties van leveranciers is moeilijk.
Het bijhouden van leveranciersprofielen en catalogi is een enorme klus.
Accounts Payable-personeel besteedt te veel tijd aan het beantwoorden van vragen van leveranciers over facturen en betalingen.

Lees Whitepaper: Supplier Management.
Hoe speelt leveranciers management een rol bij inkoop?
Inkoopteams kunnen een uitgebreid leveranciersbestand samenstellen en onderhouden om de levenscyclus van leveranciers te beheren. U kunt alle informatie over uw leveranciers samenbrengen op één centrale locatie, waarbij alle gegevens in de hele organisatie beschikbaar zijn. Alle leveranciersinformatie is met één klik beschikbaar en u kunt er zeker van zijn dat de informatie up-to-date is. De prestaties en risico's van leveranciers kunnen worden bewaakt met behulp van relevante informatie uit verschillende applicaties, zodat u het prestatieniveau van leveranciers kunt volgen.

Lees Whitepaper: Supplier Management.
Hoe automatiseer ik SRM?
Software voor Supplier Relationship Management helpen handmatige processen van leveranciersbeoordeling, selectie, on-boarding, evaluatie, te automatiseren. Leveranciers kunnen ook hun eigen informatie actueel en nauwkeurig kunnen houden in de software. 

Lees hoe de Universiteit van Sussex haar processen heeft geautomatiseerd.
Waarom is SRM belangrijk?
Risicobeheer van leveranciers is net zo belangrijk voor de financiële gezondheid en het concurrentievermogen van uw organisatie, als uw inspanningen om kosten te besparen. Leveranciers met een hoog risico moeten voortdurend worden beoordeeld op hun geschiktheid om aan uw organisatie te leveren. Het resultaat moet zichtbaar zijn, risico's geïdentificeerd en controleerbaar. De negatieve impact van één enkele gebeurtenis op de financiële positie of reputatie van uw organisatie is potentieel enorm, zelfs verwoestend.

Lees: Minimaliseer leveranciersrisico's.
Wat zijn de stappen in het SRM process?
Supplier relationship management omvat:
  • Het identificeren en selecteren van de beste leveranciers.
  • Het meten en verbeteren van de prestaties van leveranciers.
  • Naadloos samenwerken met leveranciers.
  • Het verbeteren van de kwaliteit van leveranciers.
  • Het identificeren van leveranciersrisico's. 
Lees: Beheer van leveranciersrisico's: Meer dan een eenmalige of periodieke gebeurtenis