Bestedingscontrole voor huisvesting aanbieders

Spreek met een expert

Meebewegen met veranderingen is de nieuwe mantra voor huisvesting aanbieders

Woningaanbieders zijn aanzienlijk veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke wortels van de sociale huisvesting, waarbij velen ook woningbouwers zijn geworden (of nauw samenwerken met woningbouwers). En de sector maakt nog steeds enorme veranderingen door als gevolg van een aantal factoren:
  • De vraag blijft groter dan het aanbod
  • Vastgoedportefeuilles zijn diverser geworden
  • Er wordt nieuwe regelgeving ingevoerd
  • Budgetten staan onder toenemende druk
  • Verschillende, gefragmenteerde systemen als gevolg van overnames en fusies
  • Sociaal beleid veranderd voortdurend
Vaak komen er ook nog meerdere factoren samen.

Woningaanbieders spelen een cruciale rol bij het verstrekken van betaalbare woningen, maar de laatste jaren hebben beleidswijzigingen de druk verhoogd om inkomsten uit niet-traditionele bronnen te verhogen - van het verstrekken van sociale diensten tot het aangaan van partnerschappen met commerciële ondernemingen - wat heeft geleid tot een steeds diverser geheel van activiteiten en een steeds grotere vraag naar het beheer van leveranciers en contracten.

Drie belemmeringen voor succes voor diversifiërende huisvesters

Woningaanbieders spelen een cruciale rol bij het verschaffen van betaalbare woningen aan duizenden mensen in Nederland. Maar de laatste jaren is de druk op de aanbieders toegenomen om hun inkomsten uit niet-traditionele bronnen te verhogen, waardoor de activiteiten steeds diverser worden.
 
Wij hebben vastgesteld drie belemmeringen voor succes voor diversifiërende huisvesters. Download onze gratis gids voor meer informatie over deze belemmeringen en hoe ze te overwinnen.
Download
Drie belemmeringen voor succes voor diversifiërende huisvesters
Nu de rol in de huidige maatschappij meer is dan het 'beheren' van een pand, is het belangrijk dat aanbieders een holistische aanpak stimuleren tegen een uitdagende economische achtergrond. Uw inkoop- en financiële beslissingen spelen een cruciale rol bij de vraag of uw organisatie kan voldoen aan de toenemende verwachtingen van huurders, gemeenschappen, werknemers, belanghebbenden, financieringsorganisaties en regelgevende instanties.

Het probleem is dat traditionele bedrijfsmodellen niet opgewassen zijn tegen zoveel snel bewegende stukken. Het is dus geen wonder dat innovatieve strategieën, nieuwe werkwijzen en nieuwe technologieën de keuze zijn voor vooruitstrevende managers.

Mears Group verbetert Accounts Payable (AP) efficiency met 500% met Proactis

“Vóór onze samenwerking met Proactis verwerkten we maandelijks 20.000 facturen met een team van acht personen. Tegenwoordig verwerken we 100.000 facturen. We hebben de extra groei kunnen opvangen zonder extra middelen, en hebben zelfs onze nauwkeurigheid en rapportages verbeterd.”

Lees hier het hele case study

Mears Group verbetert Accounts Payable (AP) efficiency met 500% met Proactis

Kijk met een frisse blik naar uw uitgavenbeheer

Krijg meer waar voor uw geld door de methoden voor het inkopen, aankopen en betalen van het brede scala aan diensten en producten die uw organisatie inkoopt, van bouwmaterialen tot meubilair en diensten, te verbeteren. Woningcorporaties innoveren voortdurend en zoeken naar manieren om de kosten te verlagen en tegelijkertijd het leven voor de huurders te verbeteren.

Met Proactis kunt u nieuwe mogelijkheden gebruiken om uw activiteiten effectiever en betaalbaarder uit te voeren. Daardoor kunt u meer van uw schaarse budget toewijzen aan de centrale missie om huizen, diensten en hoop te bieden aan achtergestelde gemeenschappen. Reageer op veranderingen in de markt en regelgeving op een manier die leidt tot meer efficiëntie en naleving van belangrijke backofficeprocessen.

Proactis SRM en Contract Management zijn bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor woningcorporaties die hun leveranciers en contracten effectiever willen beheren en risico's willen beperken.

Wij werken samen met meer dan 65 toonaangevende huisvestingsaanbieders om dit te realiseren:

Wij werken samen met meer dan 65 toonaangevende huisvestingsaanbieders om dit te realiseren:

Orbit Group verbetert leveranciers- en contractbeheer met Proactis

Lees hier het hele artikel

Orbit Group verbetert leveranciers- en contractbeheer met Proactis

Platform Housing Group moderniseert financiële functie met Proactis

Lees hier het hele artikel

Platform Housing Group moderniseert financiële functie met Proactis
Wij hebben oplossingen die perfect aansluiten bij uw unieke wensen. Neem contact met ons op: