Privacybeleid

Bijgewerkt Maart 2024

Proactis doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens en privacy worden beschermd. 

Wij hebben ons Privacybeleid toegelicht en bijgewerkt, zodat het voor u duidelijk is waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Dit gebeurt te allen tijde uitsluitend in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming (zoals de Data Protection Act 2018 van het Verenigd Koninkrijk en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk en de EU-landen).

Op deze pagina met het Privacybeleid wordt verwezen naar de dochterondernemingen die deel uitmaken van Proactis Holdings Ltd (waaronder Proactis Limited, Perfect Commerce LLC, Proactis SA, Proactis Deutschland GmbH, Esize Holding BV en andere) als "Proactis", "wij", "ons" of "onze".

Wij doen dit om het leesbaarder en begrijpelijker te maken. Wij zullen de personen die onze website bezoeken of die onze software gebruiken, "u" of "uw" noemen, dit eveneens om deze pagina duidelijk en gemakkelijker leesbaar en begrijpelijk te maken.

Proactis Tenders Limited heeft zijn eigen Privacybeleid hier, en zijn eigen Cookiebeleid hier.

Deze pagina is opgesplitst in specifieke hoofdstukken; klik op de link van het onderwerp waarover u meer wilt lezen, om dat hoofdstuk te kunnen bekijken:
Algemene informatie
Uw rechten
U hebt de volgende rechten, naast de hieronder vermelde rechten:
 1. Het recht om te allen tijde te vragen welke persoonsgegevens wij over u bewaren;
 2. Het recht om ons te vragen alle verouderde of onjuiste persoonsgegevens die wij over u bewaren, bij te werken en te corrigeren;
 3. Het recht om ons te vragen alle persoonsgegevens die wij over u bewaren en die niet volgens andere wetten bewaard moeten worden, te wissen;
 4. Het recht om af te melden voor marketingcommunicatie die wij u sturen.
Indien u contact met ons wenst op te nemen in verband met één of meer van deze kwesties, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Hoe kunt u contact met ons opnemen”. Wij streven ernaar dit proces zo gemakkelijk mogelijk te maken.
 
Mededelingen die we versturen
Proactis verstuurt berichten in twee grote categorieën -  Marketingberichten en berichten die worden gegenereerd door onze producten die door u worden gebruikt.
 
Marketingberichten
Marketingberichten worden alleen uitgegeven als we uw toestemming hebben of als we een wettelijk toegestane reden hebben om dit te doen onder de GDPR. Dit is meestal de wettelijke basis die bekend staat als 'legitieme belangen' en we zullen dat belang afwegen in overeenstemming met de GDPR. Voor elektronische communicatie maken we gebruik van "soft opt-in consent" zoals toegestaan door de Privacy and Electronic Communications Regulation.

In elke marketingemail die wij verzenden staat duidelijk vermeld dat deze van Proactis afkomstig is en dat er in de email een link staat waarmee u zich kunt uitschrijven of uw voorkeuren kunt bijwerken.

Als u geen recente email van ons hebt ontvangen, of als u zich wilt uitschrijven of uw voorkeuren wilt bijwerken, dan kunt u contact opnemen met het Marketingteam via de opties in het Hoofdstuk "Hoe kunt u contact met ons opnemen" van dit Privacybeleid.

Productberichten
Onze producten sturen alleen emailmeldingen naar gebruikers van de software. Afhankelijk van het gebruikte product, kunnen de gebruikers bepaalde meldingen beheren door middel van hun voorkeuren.

Kort samengevat is het principe achter deze berichten dat zij geregistreerde gebruikers verzoeken een taak uit te voeren, zoals het goedkeuren van een factuur, of om geregistreerde gebruikers op de hoogte te stellen van een sourcinggebeurtenis, zoals een kennisgeving over een aanbestedingsmogelijkheid. Es werden auch Nachrichten verschickt, die die Nutzer auf künftige Änderungen am Produkt hinweisen, z. B. auf eine neue Softwareversion oder eine geplante Wartungsphase. Sommige daarvan zijn optioneel terwijl andere deel uitmaken van de productfunctionaliteit. Uw Sysadmin of een equivalent daarvan kan u hierover adviseren.

Het hoofdstuk “Informatie over Proactis-producten” bevat aanvullende op producten afgestemde informatie. Meer informatie is te vinden in de releasenotes van elk product, die verkrijgbaar zijn  bij uw Account Manager.
 
Hoe u contact met ons kunt opnemen
Voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt, hoe wij de veiligheid van uw gegevens waarborgen en hoe u uw rechten kunt uitoefenen om toegang te krijgen tot gegevens die wij over u bewaren, kunt u contact opnemen met:

Via email: [email protected]

Via reguliere post:

De Functionaris voor Gegevensbescherming
Proactis Limited
Riverview Court
1 Castle Gate
Wetherby
LS22 6LE
VK

Als u wilt dat wij stappen ondernemen met betrekking tot uw rechten, dan kunt u deze methoden gebruiken. Als u persoonsgegevens wilt laten verwijderen, dan geven wij er de voorkeur aan dat u een ondersteuningsverzoek aanmeldt, zodat u het verzoek daar kunt volgen, hoewel wij uw verzoek graag op dezelfde manier ontvangen als hierboven beschreven.

Voor Marketingberichten kunt u, naast de eerder op deze pagina genoemde mogelijkheden ook:
 1. Naar ons schrijven op het hierboven vermelde adres, met vermelding van "The Marketing Team";
 2. Een email versturen aan [email protected].

Klachten

Indien u een klacht wenst in te dienen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, geven wij er uiteraard de voorkeur aan dat u rechtstreeks contact met ons opneemt volgens de instructies in het Hoofdstuk “Hoe kunt u contact met ons opnemen” hierboven.

U hebt echter wel het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw land. In het VK bijvoorbeeld is de gegevensbeschermingsautoriteit het Information Commissioner's Office (www.ico.org.uk/).

Op de website van de European Data Protection Board’ staat een lijst van alle leden en hun gegevensbeschermingsautoriteiten. In onderstaande link kunt u hun contactgegevens en websites vinden, mocht u die nodig hebben.

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Wijzigingen in het beleid

We zullen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien door deze pagina bij te werken. Er wordt een datum van laatste bijwerking vermeld, zodat u kunt nagaan wanneer het beleid het laatst werd gewijzigd of bijgewerkt.

Functionaris voor Gegevensbescherming
U kunt contact opnemen met Functionarissen voor Gegevensbescherming van Proactis via [email protected].                          

Informatie over deze website (www.proactis.com)
Persoonsgegevens die op deze website worden verstrekt, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn omschreven.

Hoe wij uw gegevens verzamelen en verwerken

Verzameling en verwerking
Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens over u, hetzij door uw gebruik van onze site, hetzij door uw correspondentie met ons per telefoon of email:

Gegevens die u ons verstrekt. Wij verzamelen en bewaren de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de site of door met ons te corresponderen via telefoon, email of andere communicatiemethoden, zoals online chats of sociale media.

De gegevens die u ons verstrekt, kunnen uw naam, postadres, emailadres, telefoonnummer, plus gegevens van eventuele opmerkingen die u naar ons maakt, omvatten. Wij kunnen ook gegevens verzamelen en verwerken over alle correspondentie en communicatie met ons.

Gegevens die wij over u verzamelen. Wij verzamelen en bewaren ook de volgende gegevens over elk van uw bezoeken aan onze site. Aangezien dit kan worden gevarieerd op basis van de cookie-instellingen die u toestaat, raden wij u ten zeerste aan ons Cookiebeleid te lezen, dat u hier, kunt vinden, voor meer informatie. Op die pagina kunt u ook uw cookie-instellingen wijzigen.

In het kort, wij verzamelen en slaan het volgende op:
 • technische gegevens, met inbegrip van het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen, browserplug-intypes en -versies, besturingssysteem en platform; en
 • gegevens over uw bezoek, met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze site (inclusief datum en tijd), producten en/of diensten die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht, responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, gegevens over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), en methoden die zijn gebruikt om van de pagina weg te surfen.
Zoals hierboven vermeld, kunnen de twee soorten informatie, zoals weergegeven in lijst a en b, variëren, zodat mogelijk niet alle gegevens worden verzameld en opgeslagen, afhankelijk van hoe uw apparaat is geconfigureerd en welke cookie-opties u hebt geselecteerd.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:
 • U informatie te sturen, met inbegrip van marketingcommunicatie, waarvan wij denken dat die voor u van belang kan zijn, per email, post of soortgelijke technologie - zoals uiteengezet in het gedeelte “Meldingen die wij versturen”;
 • Met u te communiceren  om feedback te krijgen over onze producten of diensten om deze te verbeteren;
 • Prijsvragen te beheren of voor andere promotionele functies waaraan u bij ons kunt deelnemen en om winnaars op de hoogtete stellen;
 • Aan andere bedrijven statistische gegevens over onze gebruikers te verstrekken, zoals aan Google Analytics - maar deze gegevens zullen niet worden gebruikt om een individuele gebruikers te identificeren - het zijn geaggregeerde, anonieme gegevens. Raadpleeg ons Cookiesbeleid voor meer informatie.
Uw persoonlijke gegevens worden privé gehouden en veilig opgeslagen, in overeenstemming met de GDPR en UK Data Protection Act (2018) - neem contact met ons op voor meer informatie.

Wij hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de toezending van emails veilig en beschermd is, maar wij waarschuwen mensen die dergelijke emailformulieren gebruiken dat zij dit op eigen risico doen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werd verkregen. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin wij uw persoonsgegevens gedurende langere perioden bewaren voor wettelijke en regelgevende doeleinden, zoals om te voldoen aan onze audit- of inkomstenrapportageverplichtingen.
 
Onze rechtsgrondslag voor het gebruik van uw gegevens
De rechtsgrondslag op basis waarvan wij uw gegevens gebruiken, is dat het voor ons noodzakelijk is om u een bepaalde dienst te verlenen of om ons in staat te stellen onze legitieme belangen als gegevensbeheerder uit te oefenen.

Wij baseren ons op onze rechtmatige belangen als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons verstrekt via feedbackformulieren of via een prijsvraag of promotieactie die wij organiseren, en voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen wanneer u onze site gebruikt.

Het is in ons rechtmatig belang als bedrijf om de bovenstaande gegevens te verwerken om onze site te beheren, om ervoor te zorgen dat de content van onze site op een doeltreffende en veilige manier aan u wordt gepresenteerd, en om prijsvragen en andere promotiefuncties uit te kunnen voeren.

Sociale-medialinking
Wij hebben in deze website knoppen voor het delen van sociale media ingebouwd waarmee, indien gebruikt, webcontent van deze site rechtstreeks naar het betreffende sociale-mediaplatform kan worden gedeeld. Wij adviseren u om dit naar eigen oordeel te doen voordat u dergelijke knoppen voor het delen van gegevens gebruikt.

Merk op dat het sociale-mediaplatform waarop u de content van Proactis.com deelt, uw verzoek om respectievelijk een webpagina te delen via uw account op het sociale-mediaplatform kan volgen en opslaan.

Communicatie, betrokkenheid en acties via externe sociale mediaplatforms zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elk sociaal mediaplatform.

Wij zullen nooit om persoonlijke of gevoelige gegevens vragen via sociale- mediaplatforms.
 
Openbaarmaking
Wij kunnen de door ons verzamelde gegevens ook openbaarmaken aan rechtshandhavingsinstanties, andere overheidsinstanties of derden, zoals vereist door de wetten die op ons van toepassing zijn. Wij kunnen dit doen zoals contractueel bepaald of zoals wij redelijkerwijs nodig achten om onze diensten te kunnen verlenen.

In deze omstandigheden doen wij redelijke inspanningen om u op de hoogte te stellen voordat wij gegevens bekendmaken die redelijkerwijs u of uw organisatie kunnen identificeren, tenzij voorafgaande kennisgeving door de toepasselijke wetgeving verboden is of onder de omstandigheden niet mogelijk of niet redelijk is.
Cookies
Wij gebruiken cookies om u de beste ervaringen te kunnen geven op onze website (www.proactis.com). Meer informatie over de cookies die wij op deze website gebruiken vindt u op de speciale pagina over cookies, die u hier kunt vinden. Cookies in onze producten worden beschreven in hun respectieve hoofdstukken, die zich hier bevinden.
 
Bewaarplaats gegevens
Proactis is een bedrijf met vestigingen over de hele wereld, met klanten in talloze landen.

Om aan onze AVG-vereisten te voldoen, hebben wij onze technologische- en organisatorische maatregelen herzien om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en dat wij over processen beschikken die helpen voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot uw vertrouwelijke gegevens die onder ons beheer valt. 

Onze informatiebeveiligingsprocessen zijn afgestemd op ISO 27001 en worden jaarlijks extern gecontroleerd. De controles worden ook vaker intern onderzocht. Voor meer informatie over ISO 27001 kunt u hier terecht: https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html.

Deze waarborgen helpen ongeoorloofde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven en een passend gebruik van de gegevens te waarborgen.

Al onze normen staan op deze page

Waar bevinden mijn gegevens zich?
Proactis werkt samen met datacenterproviders in het VK, Frankrijk,Nederland en de Verenigde Staten. 

Alle gegevens die u ons verstrekt worden opgeslagen op onze beveiligde servers, die voor het VK zijn gevestigd in Elland en Reading. Wij hebben ook datacenters in Parijs, Amsterdam en in de Verenigde Staten.

Gegevens uit het VK worden niet verplaatst in andere datacentra buiten het VK, ook niet voor back-up- of noodhersteldoeleinden. Dit principe geldt ook voor onze andere datacentra, zodat gegevens uit de EU daar verblijven, gegevens uit de VS in de VS, enzovoort.

EU-gegevens worden bewaard in onze Paris en Amsterdam datacentra. Voor klanten uit de VS zijn de gegevens in Amerika. Voor onze APAC-klanten kunnen de gegevens zich in onze Amerikaanse of EU-datacenters bevinden.

Indien onze klanten uit het VK en de EU onze niet in de EER-gebaseerde software gebruiken, dan zullen wij die klanten daarvan in kennis stellen voordat u ermee instemt de software te gebruiken.

Leveranciers van organisaties die onze software gebruiken worden hiervan ook op de hoogte gestelt tijdens hun registratieproces.

Bovendien hebben wij ervoor gezorgd dat al onze klantgegevens, of die nu binnen of buiten de EER zijn opgeslagen, veilig zijn en aan dezelfde hoge normen voldoen als die welke van een in die regio gevestigd bedrijf worden verwacht. Alle burgers die onder de bepalingen van de AVG vallen, zijn nog steeds beschermd en kunnen hun rechten uitoefenen, zoals beschreven in de rubriek "Algemene informatie" op deze pagina.
 
Gegevensbeschermingsadequaatheidsstatus voor het VK
Vanaf Maart 2024 behoudt het VK de huidige status van " Adequaatheidsstatus ", zoals bepaald door de EU-commissie. De " Adequaatheid "-status verwijst naar niet-EU/EER-landen die een gegevensbeschermingsniveau hebben dat geacht wordt hetzelfde te bieden als dat van de EU/EER-landen die gebruik maken van de AVG.

Los van dit positieve besluit blijft Proactis zich inzetten voor gegevensprivacy en de AVG. Proactis beschikt al over technologische en organisatorische beveiligingsmechanismen om de naleving te waarborgen, die regelmatig worden gecontroleerd in overeenstemming met de Groep ISO 27001- en ISAE 3402-verplichtingen.
Informatie over de ondersteuning door Proactis
Voor gebruikers van onze TendersDirect-dienst hebben zij een speciaal Klantendienst-telefoonnummer en een LiveSupport-chatfunctie, die beide op hun website https://www.tendersdirect.co.uk/ te vinden zijn. U kunt uw vragen over TendersDirect ook per email richten aan [email protected]. Klanten van MyTenders kunnen een formulier invullen, dat zich hier bevindt.

Voor alle andere Proactis-producten is er een online ticketsysteem waarmee u vragen kunt stellen.

Deze ondersteuningssystemen zijn zo ontworpen dat geregistreerde gebruikers productgerelateerde vragen kunnen stellen, potentiële defecten aan de orde kunnen stellen en informatie kunnen inwinnen over productfunctionaliteit.

Proactis Support is beschikbaar op deze website, https://www.proactis.com/, en bovenaan elke pagina, via de link "Support". Klik gewoon op die link en u wordt, of u nu een Inkooporganisatie of een Leverancier bent, naar de juiste bestemming geleid.

Voor alle ondersteuningsapplicaties moeten gebruikers zich registreren om supporttickets te kunnen aanmaken. Voor dit proces zijn de volgende persoonsgegevens nodig:

De naam, het emailadres en het telefoonnummer van een persoon; het bedrijf of de organisatie waarvoor die persoon werkt.

Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om gebruikers in staat te stellen vragen te stellen over onze software die door de Inkooporganisatie of Leverancier wordt gebruikt, en om contact met de gebruiker op te nemen om haar/zijn probleem op te lossen. 

De persoonsgegevens van de gebruiker worden bewaard zolang de gebruiker toegang nodig heeft tot de ticketing-systemen; als hij of zij het bedrijf verlaat of geen toegang meer nodig heeft, kan hij of zij verwijdering uit het systeem aanvragen door contact met ons op te nemen, zoals beschreven in het Hoofdstuk “Contacteer Ons”.

Hoewel de software bedoeld is om vragen over producten te registreren, is het, gezien de aard van de ondersteuningsvragen, mogelijk dat gebruikers andere gegevens aan het supportticket toevoegen en die uiteindelijk andere persoonsgegevens kunnen zijn of omvatten. Dit is niet verplicht en mag alleen worden gebruikt om dat specifieke ondersteuningsverzoek op te lossen.

Gegevens over supporttickets worden bewaard zodat dezelfde organisatie die de zaak heeft aangemeld, vragen uit het verleden kan bekijken en een kennisbank of opslagplaats kan opbouwen, zodat, als hetzelfde probleem zich opnieuw voordoet, naar de oorspronkelijke supportzaak kan worden verwezen en de oplossing kan worden geïdentificeerd en opgevolgd.

Ondersteunend personeel
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, hebben wij personeel in het VK, de VS, de EU en Manilla. Al deze mensen zijn rechtstreeks in dienst bij Proactis. Proactis besteedt zijn ondersteunend diensten niet uit.

De Support-teams zullen zich bezighouden met specifieke vragen, zoals hieronder beschreven:
 • VK Inkooporganisaties– het VK-team (Wetherby en Telford)
 • VK Leveranciers – het VK- team (voor Niveau 3-aanvragen), eerstelijnsaanvragen, het Manila team.
 • Alle TendersDirect-, MyTenders-klanten – the VK-team (Aberdeen)
 • Proactis P9 support – Nederland
 • VS, Franse en Duitse organisaties (kopers en leveranciers) - door de VS, Franse, Duitse en Manilla-teams
Waar worden de gegevens van de tickets opgeslagen?

Voor
 • VK Inkooporganisaties – het Nederland
 • Alle TendersDirect-, MyTenders-klanten – het VK
 • VK Leveranciers – Nederland
 • Proactis P9 support – Nederland
 • VS, Franse en Duitse organisaties (kopers en leveranciers) - Nederland

Informatie over het Proactis-klantenforum
Proactis beheert een klantenforum, waar gebruikers van Proactis UK kunnen samenwerken, ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar vragen kunnen stellen over bedrijfsprocessen, best practices, implementatiebenaderingen, configuratiemodellen voor oplossingen, enzovoort, met betrekking tot de software en oplossingen van Proactis die zij gebruiken.

Om toegang te krijgen tot het forum kunnen klanten zich registreren voor een account op deze website.

Om lid te worden van het forum dient u een geldig zakelijk emailadres op te geven en een wachtwoord aan te maken, aangezien er geen toegang wordt verleend aan personen die gebruik maken van persoonlijke emailadressen.

Zoals bij de meeste forums zijn er slechts beperk persoonsgegevens nodig om de forumfunctionaliteit te gebruiken. Voor het Proactis-forum is dat: een emailadres, de naam van de gebruiker en de organisatie.

Er is ook een mogelijkheid om een emailhandtekening toe te voegen. Aangezien dit de gebruikers de mogelijkheid geeft om tekst in vrije vorm te schrijven, moeten gebruikers er rekening mee houden dat de tekst die in dit veld wordt gezet zichtbaar zal zijn voor alle forumgebruikers wanneer zij een bericht sturen binnen het forum.

Gebruikers moeten rekening houden met de voorwaarden die in de forumgids en FAQ's worden gesteld met betrekking tot geschikte content. Ook wordt het IP-adres van een gebruiker geregistreerd. Dat wordt gebruikt als onderdeel van een beveiligingscontrole. De forumgegevens worden opgeslagen in datacentra in het VK en het forum wordt gemodereerd door toegewijde Proactis UK-teamleden.

Indien u niet minstens één keer per 12 maanden inlogt op uw Klantenforumaccount, zullen wij dit account deactiveren. Indien u uw Klantenforumaccount niet opnieuw inschakelt gedurende de volgende 12 maanden nadat het is uitgeschakeld, zal het account worden verwijderd. Gebruikers van wie het account is verwijderd kunnen ervoor kiezen zich opnieuw te registreren. Dit verandert niets aan uw rechten op grond van de Data Protection Act en de AVG en u kunt op elk moment verzoeken om uw account te sluiten of te verwijderen.

Binnen het forum worden cookies gebruikt.
Zie de tabel hieronder voor meer informatie over welke cookies op deze site worden gebruikt en wat het doel ervan is. N.B.: deze zijn een aanvulling op die welke in het Cookiesbelied zijn vermeld: 
 
Naam cookie Type Omschrijving Duur
ASPXFORMSAUTH Strikt noodzakelijk Identificeert een geauthentiseerde gebruiker Alleen sessie 
 
In de FAQ's van het Klantenforum vindt u meer informatie en regels voor het plaatsen van berichten. Dit kan hier worden geopend.
 
Informatie over Proactis-producten
Algemeen
Onze producten vereisen doorgaans dat gebruikers een gebruikersnaam en een wachtwoord hebben om toegang te kunnen krijgen tot de software. De gebruikersnaam kan een unieke identificatiecode of een emailadres zijn.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze site, dan bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij verzoeken u uw wachtwoord met niemand te delen.

Onze producten publiceren systeemberichten waarvan het doel en de eventuele toepasselijke tekst worden opgesteld als onderdeel van de initiële implementatie van de software door onze gecontracteerde klanten in samenwerking met ons implementatieteam.

Hoewel dit geen marketingboodschappen zijn, kunnen gebruikers hun voorkeuren wijzigen binnen het respectieve product indien zij dergelijke meldingen niet wensen te ontvangen. Dit kan echter de functionaliteit veranderen en de doeltreffendheid van de software verminderen.

Tenzij anders vermeld worden wij bij onze producten  beschouwd als de gegevensverwerker en de organisatie die onze software gebruikt als de verwerkingsverantwoordelijke. Dit staat in het contract met onze directe Klanten. Voor andere klanten, zoals die via ons Partner Reseller-netwerk, wordt de relatie tussen ons en de klanten opnieuw contractueel vastgelegd.

De VK-gegevenstoezichthouder, het Information Commissioners' Office (ICO), legt de termen " gegevensbeheerder" en "gegevensverwerker" uit op de website hier.

Andere Europese gegevenstoezichthouders, zoals de Franse toezichthouder CNIL, hebben hun website hier, en de Duitse BfDI staat hier.

Een volledige lijst en overzicht van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten is beschikbaar op de website van de EU: hier.

Voor zover wij een verwerkingsverantwoordelijke zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens betreffende een van onze producten, vertrouwen wij op het nakomen van contractuele verplichtingen en legitieme belangen als de passende rechtmatige grondslag voor de toepassing van de AVG.

Informatie over specifieke producten, de informatie die gewoonlijk te vinden is in een schema voor gegevensverwerking, samen met de gebruikte cookies, vindt u hier.

Version: 5.1 | Bijgewerkt: April 2023.