Systeemintegratie

Een spend management-systeem moet naadloos integreren met de financiële, ERP- en andere supply chain-systemen van een organisatie om echte uitgavenbeheersing mogelijk te maken.  Daarnaast is integratie noodzakelijk met procurementprocessen die buiten het toepassingsgebied vallen of die reeds zijn geïmplementeerd.  Met het oog hierop is Proactis ontworpen om 'open te staan' voor andere systemen.  Ons systeem heeft duidelijke integratiepunten die gebruik maken van branchenormen en -tools om de integratie in uw systeemomgeving eenvoudig te implementeren en beheren.

Synchronisatie van gegevens
Eersteklas software vereist specialisatie van de gegevens voor specifieke bedrijfsonderdelen (bijv. leveranciersdossiers). Proactis gebruikt standaard Microsoft-tools om dergelijke entiteiten te allen tijde gesynchroniseerd te houden tussen de verschillende systemen. De gebruikte tools verschillen afhankelijk van de frequentie en methode voor het updaten, en tot op zekere hoogte ook van de mogelijkheden van de bron- of doeltoepassing.  Zowel geplande als onmiddellijke updates en normalisatie op basis van doel als bron zijn mogelijk.

Initiëren van transacties
Hoewel aanvraag- en bestelfuncties behoren tot de standaardfuncties van Proactis-software, worden deze transacties soms door andere systemen geïnitieerd. Proactis ontvangt deze dan eenvoudigweg in de workflow. Alle inkopen worden herkend als lasten/verplichtingen door middel van automatische posting in Financials van Proactis. Alle overlopende posten worden automatisch beheerd terwijl de inkooptransactie de workflow doorloopt. En uiteindelijk wordt er een betalingsverzoek gedaan in Financials, waarbij na uitvoering de indicatie 'betaald' wordt geretourneerd vanuit Financials.

Interactie tussen systemen
Proactis gebruikt gesynchroniseerde gegevens om accountcode-structuren op te stellen en een interactieve validatie uit te voeren aan de hand van uw accountoverzicht en gebruikersprofielen. Gedurende de levensduur van de transactie worden budgetten en verplichtingen bij interacties getoetst aan uw Financials om zo een actueel inzicht te verkrijgen. Integratie met documentbeheersystemen zorgt voor een inline-weergave van het brondocument als een uitsplitsing van de elektronische transactie.

Normen en tools
Proactis-software is ontwikkeld op basis van Microsoft-technologie en alle integratietools voldoen aan de branchenormen. De integratiemethodologie garandeert een voorwaartse compatibiliteit en geeft u de controle over de aanpak die u hanteert bij het overnemen van nieuwe productfuncties wanneer uw applicaties worden geüpgraded.

Lees meer: Systeemintegratie
Lees meer

Proactis Spend Management
OplossingenLees onze succesverhalen
over klantenBezoek onze 
kennisbank