Intuïtief design

Eén van de belangrijkste sleutels tot het succes van een inkoopsysteem is het vermogen om iedereen binnen de organisatie mee te krijgen. Het intuïtieve, gebruiksvriendelijke ontwerp van Proactis maakt het mogelijk voor medewerkers om routinematige, dagelijkse inkopen eenvoudig uit te voeren binnen de door de organisatie vastgestelde kaders. Afdelingsmanagers, professioneel inkopers en zelfs leveranciers zijn het er allemaal over eens: Proactis is uitzonderlijk productief en eenvoudig te leren gebruiken.

Voor medewerkers:

 • Een intuïtieve gebruikersinterface met overzichtelijke schermen en minimale invoervereisten maakt het systeem uitermate gebruiksvriendelijk, zelfs voor gebruikers die het slechts sporadisch gebruiken.

 • Guided buying leidt medewerkers snel naar erkende leveranciers, contracten en up-to-date catalogi, zodat ze binnen één oogopslag datgene kunnen vinden wat ze nodig hebben.
 • Inzage in aanvragen geeft medewerkers duidelijkheid over de status van het bestelproces.

Voor afdelingsmanagers:
 • Geautomatiseerde financiële coderingen en budgetcontrole maken goedkeuring en verificatie minder tijdrovend.
 • Een flexibele workflow van goedkeuringshiërarchieën, autorisatiegroepen of gedelegeerden tijdens vakanties borgt dat het autorisatieproces wordt toegepast.
 • Automatische meldingen van inkoopaanvragen die wachten op goedkeuring, en de mogelijkheid om persoonlijke notificatievoorkeuren in te stellen, voorkomen onnodige vertragingen.
 • Met één klik goedkeuren of met opmerkingen terugsturen naar de aanvrager; het autorisatieproces wordt zowel versneld als vereenvoudigd.
 • Volledig inzicht in de lopende verplichtingen geeft managers alle informatie die ze nodig hebben om de uitgaven en cashflow van afdelingen effectief te beheren.

Voor professionele inkopers

 • Selfservice bestellen door medewerkers voor veelgebruikte goederen en diensten bespaart tijd, zodat er meer ruimte is voor het uitvoeren van het inkoopbeleid, zoals met strategische sourcing en leveranciersmanagement.
 • Vrije aanvragen en ‘smart forms’ in combinatie met digitale catalogi vereenvoudigen het uitwisselen van inkoop wensen tussen de aanvragers en inkopers.
 • Automatische meldingen voor periodieke taken, zoals contractbeoordelingen en sourcing acties voorkomen dat bepaalde zaken aan de aandacht van inkoop ontglippen.
 • Onboarden van leveranciers, geautomatiseerde sourcing events, digitale RFx-vragenlijsten en gecentraliseerd contractbeheer bieden structuur en verminderen de administratieve rompslomp voor het optimaal beheren van leveranciers en overeenkomsten.
 • Up-to-date catalogi, eenvoudige importfuncties, gebruik van punch-outs en selfservice voor leveranciers, zorgen voor een aanzienlijke tijdsbesparing bij het onderhouden van catalogi ter ondersteuning van eProcurement.


Voor Finance-professionals

 • Gebruik van Inkooporders vermindert het aantal onverwachte of niet-herleidbare facturen voor Accounts Payable (AP).
 • Voorgecodeerde orderregels maken het alloceren van kosten eenvoudig en het tijdrovende uitzoeken van "wie heeft dit besteld en waarvoor?" overbodig.
 • Met een budgetcheck vóór het bestellen, weet de budgethouder tijdens het autoriseren dat er nog ruimte is en bovendien krijgt financiën inzage in de lopende verplichtingen.
 • Geautomatiseerde matching van facturen en het oplossen van afwijkingen via een digitale workflow vereenvoudigen het verwerkingen van facturen.
 • Eenvoudig inzicht voorkomt onaangename verrassingen door onverwachte verplichtingen.

Voor leveranciers

 • Selfservice netwerk vereenvoudigt functies zoals profiel- en catalogus-updates en maakt direct inzicht mogelijk in de factuur- en betalingsstatus zonder contact met AP.
 • Brede acceptatie van Proactis onder gebruikers zorgt ervoor dat leveranciers duidelijke, voor      af goedgekeurde bestellingen ontvangen en dat facturen zonder vertraging in de betalingscyclus worden opgenomen.
 • Eenvoudige, elektronische interactie tijdens het inkoopproces vereenvoudigt de verkoop en stelt leveranciers in staat om op voet van gelijkheid te worden geëvalueerd met concurrenten.
 • Gebruik van elektronische facturen vermindert de papieren rompslomp en versnelt het verwerken van facturen en de uiteindelijke betalingen.
Lees meer

Proactis Spend Management
OplossingenLees onze succesverhalen
over klantenBezoek onze 
kennisbank