Proactis voor Zakelijke Dienstverlening

Spend Management begint hier

Voor zakelijke dienstverleners is het juist nu belangrijk om bedrijfsprocessen flexibel en efficiënt in te richten, waarbij ook aandacht is voor potentiële kostenbesparingen die inkoop en financiën kunnen realiseren

Zakelijke dienstverleners opereren binnen een sterk competitieve markt. Om die reden is het van vitaal belang om kosten te beheersen, te anticiperen op nieuwe marktontwikkelingen met behulp van spend intelligence en de juiste strategische keuzes te maken.
 
De digitale economie creëert nieuwe kansen op de markt voor nieuwe diensten en aanbieders. Door commerciële samenwerking of overnames kunnen bedrijven de noodzakelijke schaalgrootte of differentiatie bereiken en daarmee hun marktpositie versterken. Daarnaast blijft het bedrijfsleven streven naar flexibilisering van arbeid. Dit kan op termijn kansen bieden voor met name uitzendorganisaties, detacheringbedrijven en facilitaire dienstverleners.
 
Welke keuzes u ook maakt, uw uiteindelijke doel is maximale waardevermeerdering tegen zo laag mogelijke risico’s en kosten.

Houd uw uitgaven onder controle 

Juist in deze tijd is een flexibele inrichting van bedrijfsprocessen erg belangrijk voor zakelijke dienstverleners. Kostenverlaging verdient daarbij alle aandacht, zowel op operationeel als op strategisch niveau. Investeren in spend management-oplossingen kan u helpen grote besparingen te realiseren. Inzicht in uw kosten en controle over uw uitgaven zijn mogelijk met een oplossing die perfect aansluit bij uw situatie.
 
Proactis kan u helpen om uw inkoop- en facturatieprocessen efficiënter en transparanter te maken. Zo kunnen de kosten die met deze processen samenhangen aanzienlijk omlaag worden gebracht. Toonaangevende zakelijke dienstverleners hebben de afgelopen jaren belangrijke kostenbesparingen kunnen realiseren dankzij de implementatie van onze oplossingen.

We hebben de handen ineen geslagen met toonaangevende zakelijke dienstverleners om tot de beste oplossing te komen:

Proactis pour les prestataires de services aux entreprises

Manpower neemt controle over kosten met bedrijfsbrede inzichten in uitgaven

Lees meer

Manpower pilote ses dépenses grâce à une meilleure visibilité sur les achats dans l’ensemble du groupe
Wij hebben oplossingen die perfect aansluiten bij uw unieke wensen. Neem contact met ons op: