Are you visiting us from the USA? To get the most relevant information, you may want to visit our
www.proactis.com/us/ site or choose another country from the global selector above

Proactis voor de farmaceutische industrie en de gezondheidszorg

Omdat er tegenwoordig steeds hogere eisen worden gesteld, moet de inkoopafdeling waarde creëren die zich vertaalt in voordelen voor betalende partijen, patiënten en aandeelhouders

X
Vanwege  een strenger beleid, aangescherpte regelgeving, fusies en overnames en de noodzaak om te innoveren om de concurrentie vóór te blijven, is er sprake van een enorme druk op de marges en kosten voor farmabedrijven en bedrijven in de gezondheidszorg.

Omdat een groot deel van hun uitgaven directe uitgaven zijn, geldt voor veel bedrijven dat ze slechts weinig contractuele uitgaven hebben. De verantwoordelijkheid over deze uitgaven ligt vaak uitsluitend bij gespecialiseerde inkopers binnen deze bedrijven, in plaats van bij de inkoopafdeling zelf. Er wordt ook te vaak vertrouwd op verschillende verouderde systemen.

Er bestaan mogelijkheden voor inkoopafdelingen om een hernieuwde focus te leggen op waardeverhoging via hun bestaande spend management-procedures, zowel onder contract als onder beheer.
Til uw prestaties op het gebied van inkoop en supply chain-management naar een hoger plan
Zorg ervoor dat uw spend management-activiteiten duurzame waarde creëren. Evalueer uw schema's, processen en mogelijkheden. Besteed belangrijke taken uit als die de complexiteit binnen de organisatie verhogen.

Blaas met Proactis de inkoopafdeling nieuw leven in: van het behouden van het overzicht over leveranciersselectie en inkoop, het leggen van de nadruk op waarde bij aanbestedingen en leveranciersprestaties tot het garanderen dat er geen onverantwoorde aankopen gedaan worden en dat er tijd overblijft voor R&D in plaats van dat die besteed wordt aan tijdrovende procure-to-pay-taken.
We werken samen met toonaangevende farmabedrijven en gezondheidszorgorganisaties om het mogelijk te maken: