Are you visiting us from the USA? To get the most relevant information, you may want to visit our
www.proactis.com/us/ site or choose another country from the global selector above

Proactis voor  
Bouwbedrijven

De groeiende economie geeft een sterke impuls aan de ontwikkeling van de bouwsector
Groeiende orderportefeuilles zorgen ervoor dat bouwbedrijven meer omzet kunnen maken. Maar door de blijvend sterke concurrentie staan de marges onder druk. En hoewel er groeikansen zijn, ligt de focus nog altijd op kostenbesparingen.
 
X
Na de zware tijden van de afgelopen jaren, met slinkende orderportefeuilles en vertragingen van nieuwbouwplannen, staat de sector nu onder druk om te voldoen aan de eisen van particuliere kopers en organisaties. De tekorten aan arbeidskrachten blijven een uitdaging en dragen ook bij aan de stijgende bouwkosten en lage marges. Naast de instroom van personeel zijn innovatie en industrialisatie nodig om de bouwsector toekomstbestendig te maken. Het gebruik van slimme technologie, nieuwe producten en nieuwe werkmethoden kunnen de productiviteit en winstgevendheid verbeteren.
 
Civieltechnische en waterbouwkundige bedrijven moeten deze uitdagingen het hoofd bieden om een aandeel te verwerven in de overheidsprojecten die in uitvoering zijn. Hoewel de focus ligt op kostenbesparingen en rationalisatie, is het in deze tijd nog altijd belangrijk om strategische focus niet uit het oog te verliezen. De herontwikkeling van stadscentra is al in volle gang en samenwerkingen tussen bouwbedrijven, gemeenten en woningcorporaties bieden meer kansen op succes.
 
De bevolking wordt ouder en dat leidt tot een veranderende vraag naar huisvesting. Er is meer vraag naar nieuwe, frisse en innovatieve woonconcepten voor jongeren en naar hoogwaardige woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Duurzaam bouwen en energiebesparing zijn twee andere belangrijke factoren.
Bouwbedrijven
moeten hun bedrijfsprocessen
slim innoveren
Hier liggen de kansen en wij zien vernieuwende initiatieven in een versneld tempo plaatsvinden. Door de ontwikkelingen op IT-gebied die elkaar in een rap tempo opvolgen, wordt het hanteren van goede standaarden steeds belangrijker. Zo is in Nederland een standaard geïmplementeerd om digitale communicatie tussen organisaties in de bouw- en installatiesector mogelijk te maken, waardoor bijvoorbeeld facturen en bestellingen sneller kunnen worden verwerkt.
 
Het gebruik van spend management-applicaties voor communicatie over inkoop- en verkooptransacties staat hierbij centraal, en zorgt ervoor dat de papierstroom verdwijnt en gegevens automatisch kunnen worden verwerkt. Het is absoluut mogelijk om flinke besparingen te realiseren.
We hebben de handen ineen geslagen met toonaangevende bouwbedrijven om tot de beste oplossing te komen:
Onze oplossingen zijn meer dan technologie alleen; zij creëren concrete besparingen, waarde en concurrentievoordeel.
Kies voor spend management zonder onnodige kosten en complexiteit, waarmee u waarde toevoegt aan de business

Neem contact op
X