Are you visiting us from the USA? To get the most relevant information, you may want to visit our
www.proactis.com/us/ site or choose another country from the global selector above

Proactis software voor
Procurement-professionals 

Wij helpen u met
uw uitdagingen

 • Helder overzicht in waar uw organisatie geld aan uitgeeft.
 • Hanteer transparante, gestandaardiseerde inkoopprocedures, inclusief een complete audit trail.
 • Grip op de lopende leverancierscontracten en de naleving hiervan binnen de organisatie garanderen.
 • Voorkom onnodige, ongeautoriseerde en frauduleuze aankopen.
 • Maximaliseer de voordelen van onderhandelde kortingen.


X

Wij brengen u een stap dichter bij een professionele inkooporganisatie

Wij helpen u met uw doelstellingen op het gebied van capaciteit, processen en talent 

Naast specifieke uitdagingen heeft u ook te maken met bredere doelstellingen die impact hebben op wat u kunt doen voor uw organisatie. Wij werken samen met organisaties over de hele wereld en CPO's vertellen ons vaak wat hun belangrijkste doelstellingen zijn op het gebied van controle & compliance, kostenbesparing en procesefficiëntie.

X
Uw doelstellingen
Vergroten van
de inkoopcapaciteit


De voordelen van Proactis:
 • Maak uw team vrij voor taken die toegevoegde waarde hebben door routinematige administratieve functies te automatiseren.
 • Krijg snel toegang tot belangrijke informatie die uw team nodig heeft.
 • Maak gebruik van category-experts binnen de verschillende afdelingen van uw organisatie.
 • Maak het voor medewerkers in uw hele organisatie mogelijk om zelf bestellingen te doen, volgens de juiste procedures en richtlijnen.
Onze oplossingen betekenen tijdswinst voor uw team, waardoor zij zich meer kunnen concentreren op kernactiviteiten zoals leveranciersmanagement en contractonderhandelingen.


Best practices
standaardiseren


De voordelen van Proactis:
 • Leid uw inkoopteam en alle betrokkenen automatisch door gestandaardiseerde, transparante sourcingprojecten met complete audit trail.
 • Begeleid bestellers automatisch door de juiste autorisatieprocessen en naar de juiste geselecteerde leveranciers en contracten.
 • Creëer een online platform voor consistente communicatie en transacties tussen u en uw leveranciers.
Wij fungeren als een uitbreiding van uw team, waarbij wij de gestandaardiseerde processen volgen die door u zijn geimplementeerd.


Meer inkooptalent
ontwikkelen


De voordelen van Proactis:
 • Maak het voor uw inkoopteam makkelijk om te leren en consequent gebruik te maken van 'best practice' procedures.
 • Besteed minder tijd aan routinematige taken en maak tijd vrij voor het ontwikkelen van specifieke vaardigheden (bijvoorbeeld onderhandelen).
 • Benut talent buiten Inkoop door het hanteren van gestandaardiseerde, workflow-gestuurde processen die bestelaanvragen sturen.
Met onze ondersteuning hoeft u geen experts in huis te hebben met specialistische kennis of  vaardigheden die u slechts af en toe nodig heeft.


Meer besparingen, minder risico's en meer efficiëntie door ‘Spend under Management’ in uw organisatie te vergroten

Samen met u en
uw teams kunnen we:

 • De manier verbeteren waarop leveranciers worden geselecteerd, hoe contracten worden beheerd en hoe de juiste informatie beschikbaar wordt gesteld aan uw organisatie.
 • Verbeteren hoe bestellingen worden geautoriseerd, hoe budgetten worden beheerd en hoe facturen worden verwerkt.
 • Optimaal gebruik maken van ‘best practices’ in inkoop als een onderdeel van de manier waarop uw organisatie functioneert, en kostenbewustzijn creëren binnen uw organisatie.
Oplossingen
Procurement Krijg volledig controle over uw inkoopprocessen en uitgaven
Sourcing Creëer waarde door alle aspecten van uw sourcingproces te stroomlijnen en standaardiseren
Contract Management Realiseer contract compliance en haal maximale waarde uit elk leveranciers-contract
Vendor Management Volledig inzicht in actuele leveranciers-informatie en -prestaties
Project Management Uw inkoopprojecten op een slimme manier opzetten en beheren