Are you visiting us from the USA? To get the most relevant information, you may want to visit our
www.proactis.com/us/ site or choose another country from the global selector above

Bespaar meer op uw strategische sourcing initiatieven

Met strategische sourcing kun u aanzienlijk besparen, doordat u de doorlopende inkoop van goederen en diensten op de lange termijn stroomlijnt.

U zult scherpe offertes ontvangen en kunt uw tarieven en leveranciers selecteren op basis van een groot aantal uitgavencategorieën. Zo realiseert u grote besparingen ten opzichte van traditionele processen.

Bij gebrek aan formeel vastgelegde programma's voor strategische sourcing worden organisaties over het algemeen geconfronteerd met een aantal uitdagingen:
 • Strategische sourcing wordt slechts toegepast op een fractie van de totale uitgaven.
 • Veel belangrijke aankopen worden gedaan zonder gestructureerd, concurrerend proces, omdat het door de medewerkers als te omslachtig en tijdrovend wordt ervaren.
 • Bij sourcingevents is het lastig om de juiste mensen te betrekken bij het opstellen van vereisten en het evalueren van leveranciers.
 • Er is veel mankracht nodig.
 • Sourcingevents worden inconsequent uitgevoerd, zijn moeilijk te volgen en niet transparant.
 • Er is geen helder beeld van de omvang van het leveranciersrisico.
De eerste stap om het weglekken van besparingen te voorkomen is het implementeren van een robuust spend management programma dat begint met een spendanalyse en vervolgens evalueert wanneer tools voor strategische sourcing kunnen worden ingezet.

Deze initiatieven beginnen met het verzamelen van data over de uitgaven, het bepalen van de vereisten voor het dienstverleningsniveau, het onderzoeken en analyseren van leveranciers en de markt, en het uitzetten van RFI's, RFP's en RFQ's en eventueel eAuctions.

Initiatieven voor strategische sourcing zijn effectief gericht op het verminderen of elimineren van offline/ongeorganiseerde methoden, lokale besluitvorming en niet-herhaalbare processen.

De best presterende organisaties maken gebruik van de nieuwste technologieën om meer sourcingevents uit te voeren en een groter deel van de inkoop te doen via formele contracten. En dat doen ze zonder dat de overheadkosten verdubbelen, de kwaliteit in gevaar komt of de blootstelling aan risico's toeneemt.

Om de sourcingcyclus te voltooien combineren deze organisaties de allerbeste processen met automatisering. Denk hierbij aan tools voor RFx-automatisering, leveranciersidentificatie, offertes/onderhandelingen en optimalisatie.

Ze voeren meer sourcingactiviteiten uit op basis van een gedefinieerde en herhaalbare methodologie, zodat leveranciers beter kunnen coördineren.
 • Standaardiseer het concurrerende sourcingproces.
 • Maak het gebruik van bestaande overeenkomsten toegankelijker voor uw medewerkers.
 • Krijg een duidelijk beeld van wat er wordt gekocht en van wie.
 • Verminder de hoeveelheid arbeidsintensieve, handmatige taken.
 • Verlaag de kosten.
Bij de voordelen van strategische sourcing kunt u verder ook denken aan beter budget- en cash-management, snellere audits, lagere kosten voor papieropslag en betere relaties met leveranciers.
Kies voor spend management zonder onnodige kosten en complexiteit, waarmee u waarde toevoegt aan de business:

Neem contact op
X