Inkoop, zowel tijdens als na de pandemie: Agility is key

Dit is waarschijnlijk geen openbaring, maar een lockdown brengt een nieuwe dimensie aan de relatie tussen leveranciers, inkoop en thuiswerkende eindgebruikers. De risico’s of betrouwbaarheid van de supply chain komt versneld aan het licht. Zelfs operationele inkoop werd spontaan strategisch, wat extra aandacht vergt van de inkoopprofessional. Om hier snel en alert op te kunnen reageren dient er informatie beschikbaar te zijn over de inkoopbehoefte, contractafspraken bij leveranciers en de offertes, die snel verstuurd of beoordeeld moeten worden.

Kortom, dat is snel schakelen. En dat is alleen mogelijk wanneer bedrijven zich voorbereid hebben met digitale processen, om zowel vanuit huis als vanaf kantoor te sturen op inkoopprocessen. Elke sector gaat hier anders mee om. Waar een financiële dienstverlener een toenemende vraag ziet in thuiswerk-materialen, zoekt een thuiszorginstelling naar nieuwe leveranciers om leveringsrisico’s te beperken.

Blijf vooruit kijken. Perspectief motiveert. Maar wees ook realistisch. Wat kan of moet er anders om de komende periode zicht te houden op kosten en flexibel te blijven. Met een solide netwerk van leveranciers of een gestructureerd inhuurproces voor de flexibele schil blijft het mogelijk om alert te kunnen reageren. Maar agility blijft hiervoor dé succesfactor. Hierbij is de sleutel gebruiksvriendelijke technologie die u, op elk moment of vanaf elke locatie, de laatste inkoopdata laat inzien.

Juist nu is technologisch comfort een must voor de eindgebruiker. De tijd die we beschikbaar hebben, moeten we effectief gebruiken. Benut het talent van uw team om strategische uitdagingen te tackelen. Samenwerken met Business Spend Management zorgt voor verbondenheid tussen afdelingen. Zicht op contracten, inkoopbehoeften, leveranciersrisico’s maar ook digitale factuurverwerking kan, op het eerste gezicht niet aaneensluitende, processen met elkaar verbinden.   

Technologie slaat deze brug zodat u wendbaar blijft in deze ongewone periode. Bovendien is het een van de meest doorslaggevende factoren geweest voor continuïteit tijdens de crisis. Wanneer Purchase-to-Pay technologie wordt toegepast op een simpele, gestroomlijnde manier kan het uw inkoop en finance teams helpen om weloverwogen besluiten te maken en grip te krijgen op hun uitgaven. Dit leidt natuurlijk tot kostenbesparingen, betere leveranciersrelaties en risicovermindering - de dingen die juist nu zo belangrijk zijn.
Lees meer

Proactis Spend Management
OplossingenLees onze succesverhalen
over klantenBezoek onze 
kennisbank