Bespaar meer op uw strategische sourcing initiatieven

Met strategische sourcing kunt u aanzienlijk besparen, doordat u de continue inkoop van producten en diensten op de lange termijn stroomlijnt.

Het maakt u mogelijk om concurrentie te bieden en verzekert u van de beste prijzen en leverancierselectie over een breed aantal spendcategorieën. Zo kunt u grote besparingen realiseren in verhouding met traditionele processen.

Bij gebrek aan een formeel vastgelegd beleid voor strategische sourcing worden organisaties over het algemeen geconfronteerd met een aantal uitdagingen:
 • Strategische sourcing wordt slechts toegepast op een fractie van de totale uitgaven.
 • Veel belangrijke aankopen worden gedaan zonder een gestructureerd en, concurrerend proces, omdat het door de medewerkers als te omslachtig en tijdrovend wordt ervaren.
 • In de uitvoering van sourcingtrajecten is het lastig om de juiste mensen te betrekken bij het opstellen van eisen & wensen, en het evalueren van leveranciers.
 • Het vereist inzet van veel mankracht vanuit Inkoop.
 • Sourcing events worden inconsequent uitgevoerd, de voortgang is moeilijk te volgen en zijn niet transparant.
 • Er is geen helder beeld van het mogelijke leveranciersrisico.
De eerste stap om het weglekken van besparingen te voorkomen is het implementeren van een robuust spend management programma dat begint met een spend analyse en vervolgens evalueert wanneer ondersteunende software voor strategische sourcing kunnen worden ingezet.
 

Deze initiatieven beginnen met het verzamelen van data over de uitgaven, het bepalen van de service level eisen, het onderzoeken en analyseren van leveranciers en de markt, en het uitzetten van RFI's, RFP's en RFQ's en eventueel online veilingen.

Initiatieven voor strategische sourcing zijn effectief gericht op het verminderen of elimineren van offline/ongeorganiseerde werkwijzen, lokale besluitvorming en processen die niet kunnen worden herhaald.

De best presterende organisaties maken gebruik van de nieuwste technologieën om meer sourcingprojecten uit te voeren en een groter deel van de inkoop te doen via lopende contracten. En dat doen ze zonder dat de overheadkosten verdubbelen, de kwaliteit in gevaar komt of de kans op risico's toeneemt.

Om de sourcingcyclus te voltooien combineren deze organisaties de allerbeste processen met automatisering. Denk hierbij aan tools voor automatisering van RFx-projecten, leveranciersidentificatie, offertes/onderhandelingen en optimalisatie.

Meer sourcing activiteiten verlopen op basis van een vooraf vastgelegde en herhaalbare methode, met als resultaat een betere coördinatie van/met leveranciers. 
 • Standaardiseer het competitieve sourcingproces.
 • Maak het voor medewerkers eenvoudige om te werken met lopende overeenkomsten.
 • Krijg een helder beeld van wat er wordt ingekocht en bij wie.
 • Verminder het aantal arbeidsintensieve, handmatige taken.
 • En verlaag uiteindelijk kosten.
Bij de voordelen van strategische sourcing kunt u verder ook denken aan beter budget- en cashmanagement, snellere audits, minder papierkosten en betere relaties met leveranciers.
Lees meer

Proactis Spend Management
OplossingenLees onze succesverhalen
over klantenBezoek onze 
kennisbank