Klantenadviesraad
Wij vinden het belangrijk dat onze klanten actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van onze producten en diensten. Dankzij de inbreng van onze gebruikers kunnen we continu werken aan verdere verbeteringen van onze oplossingen. Klanten geven vorm aan de ontwikkeling van nieuwe applicaties en functionaliteiten. Proactis heeft een unieke relatie met klanten en dat blijkt dan ook uit de actieve Klanten Advies Raad, die de gebruikers niet alleen een uitstekende belangenbehartiging garandeert maar die vooral ook voorziet in actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van het platform.

Deelnemen

Naast de bekende contactkanalen via onze accountmanagers, projectleiders, consultants en de supportdesk, heeft Proactis een onafhankelijke vereniging van actieve gebruikers. Deze adviesraad richt zich in samenwerking met Proactis op het optimaliseren van de toegevoegde waarde van de software en diensten voor organisaties die zijn aangesloten op het platfom.

Actieve leden

De leden van de adviesraad formuleren en delen business cases die dienen als onderbouwing van voorstellen voor aanvullingen of aanpassingen in functionaliteiten. Daarnaast kan de adviesraad input geven op de inhoud van nieuwe releases en wordt ook actief betrokken in de ontwikkeling daarvan. De adviesraad komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Naast het bespreken van productontwikkeling wordt er op verschillende niveaus kennis en gebruikerservaringen uitgewisseld.

Voor meer informatie over de Proactis Klantenadviesraad: