Project Management

Uw inkoopprojecten op een slimme manier opzetten en beheren
Boek een demo
Proactis ondersteunt uw inkoopprojecten vanaf de eerste opzet en planningsfase tot en met de implementatie en oplevering.
 
Door projecten te standaardiseren aan de hand van projecttemplates verhoogt u de efficiëntie en hebben alle betrokkenen een helder overzicht van de projectinformatie, de voortgang en wat hun taken zijn. U heeft altijd volledig inzicht in de relevante projectgegevens en de status. 
De voordelen van Proactis:
Verbesserung der Lieferantenperformance
Duidelijk overzicht van alle projecten.


Störungen aufgrund fehlender Lieferantenleistungen
Alle projectgegevens overzichtelijk op één plek.


lieferantenrisiko management
Meer efficiëntie door het standaardiseren van projecten.


Transparenz über die Richtlinien für das Lieferantenmanagement
Betere samenwerking, zowel intern als extern.

Uw projecten op een slimme manier opzetten

Met Proactis kunt u standaardprojecten definiëren, die u steeds opnieuw kunt gebruiken. Projectmanagers hoeven niet elk project vanaf nul op te zetten. Zo voorkomt u dat kennis verloren gaat en wordt elk project een ´best practice´.

U weet zeker dat alle noodzakelijke stappen worden gezet. Bovendien worden inkopers zo weinig mogelijk belast wordt met procedurele verplichtingen.
Project Management - Uw projecten op een slimme manier opzetten

Eenvoudig informatie delen

Alle projectinformatie legt u op één plek overzichtelijk vast. De projectmanager, projectgroep en andere betrokkenen beschikken over efficiënte middelen om documenten, inkoopprocessen en andere relevant materiaal te delen.

Met Proactis weet u zeker dat alle interne en externe projectleden altijd over de juiste informatie beschikken.
Project Management - Eenvoudig informatie delen
Boek een demo :