Workforce

Grip op uitgaven voor inhuur van tijdelijk personeel
Boek een demo
Vanaf de eerste aanvraag voor medewerkers en het contracteren tot en met de urenregistratie en factuurverwerking, Proactis Workforce zorgt ervoor dat het gehele inhuurproces van tijdelijke medewerkers personeel sneller en efficiënter verloopt. De oplossing stroomlijnt elke stap van het proces: het opstellen van raamovereenkomsten, functieprofielen, personeelsaanvragen, het selecteren van kandidaten, het opstellen van arbeidscontracten en tijdsregistratie.
 
Van personeelsaanvraag en contractering tot urenregistratie en factuurverwerking. Met Proactis Workforce maakt u het volledige inhuurproces van tijdelijk personeel sneller en efficiënter. De oplossing helpt u bij de verschillende stappen in het proces: het vastleggen van raamovereenkomsten, functieprofielen, personeelsaanvragen, kandidaatselectie, het opstellen van inzetcontracten en urenregistratie.
 
Het systeem koppelt deze stappen aan elkaar en zo voorkomt u dat gegevens steeds opnieuw handmatig moeten worden ingevoerd. U hoeft zich niet langer bezig te houden met tijdrovende administratie- en autorisatieprocedures en kunt zich volledig richten op het vinden van de beste persoon voor de baan.
De voordelen van Proactis:
welchem Lieferanten und zu welchen Kosten
Stroomlijn het inhuurproces en weet precies wie u als tijdelijk personeel inhuurt, bij welke leverancier en tegen welke kosten.


Einfacherer und schnellerer Verwaltungsprozess.
Eenvoudiger en sneller administratief proces.


Geringere Kosten für die Rekrutierung und Auswahl von Personal.
Lagere kosten voor werving en selectie van medewerkers.


Weniger fehlerhafte Rechnungen.
Minder onjuiste facturen.

Stroomlijn uw inhuurprocessen

Met Proactis kunt u eenvoudig inzetcontracten voor uw inhuurkrachten samenstellen en registreren, zodat u effectief gebruik maakt van eerder vastgelegde gegevens. Inhuurkrachten kunnen urenstaten invullen in het systeem. Na goedkeuring is deze klaar voor verwerking door de leverancier. De software ondersteunt de standaard die de uitzendbranche hanteert voor het versturen van elektronische berichten, dus urenstaten hoeven niet meer door de aanbieder te worden overgetypt. Goedkeuring van urenstaten gebeurt door zowel de klant als de leverancier.

Zo vermindert u de kans op onjuiste facturen en onnodige administratief werk. De oplossing maakt ook 'omgekeerde facturatie' mogelijk, waardoor factuurvoorstellen naar leveranciers kunnen worden gestuurd op basis van goedgekeurde urenstaten.
Stroomlijn uw inhuurprocessen

Effectieve communicatie

Verbeter de samenwerking met uw externe leveranciers met effectieve en eenvoudige communicatie. U kunt met één muisklik personeelsaanvragen verzenden naar verschillende gecontracteerde aanbieders, zonder dat u de noodzakelijke autorisatiestappen hoeft over te slaan.

Op basis van de cv's die u ontvangt van uw leverancier kunt u via het systeem kandidaten uitnodigen voor een gesprek. De software zorgt ervoor dat de bureaus op de hoogte worden gehouden van de geselecteerde en niet-geselecteerde kandidaten.
Effectieve communicatie

Bespaar door te bundelen

In de praktijk werkt elke afdeling vaak met eigen aanbieders van extern personeel. U kunt forse besparingen realiseren door de inhuur in uw hele organisatie te bundelen en raamcontracten af te sluiten. Met Proactis kunt u tarieven en overige afspraken met de leverancier vastleggen in een raamcontract.

Deze informatie kunt u vervolgens combineren met vacaturegegevens, zodat u er zeker van kunt zijn dat voor elk functieprofiel de juiste tarieven worden weergegeven.
Bespaar door te bundelen
Boek een demo :