Are you visiting us from the USA? To get the most relevant information, you may want to visit our
www.proactis.com/us/ site or choose another country from the global selector above

Beheren van
leveranciersrelaties

Uitdaging

Risicovolle leveranciers moeten voortdurend worden beoordeeld of zij geschikt zijn om aan uw organisatie te leveren. Het resultaat moet zichtbaar zijn en risico's moeten geïdentificeerd en controleerbaar zijn. 

Wat zou er gebeuren als de relatie onder druk komt te staan of verloren gaat? Hoe vaak vernieuwt u de relatie of beoordeelt u de prestaties van de leverancier? Hoe meet u dat? Wat is het risico voor u als de leverancier zomaar 'verdwijnt'? Is het risico materieel, of enkel politiek gezien 'ongemakkelijk'?

Natuurlijk is dit alles afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld hoe makkelijk het is om een leverancier te vervangen, of een gegarandeerde levering belangrijk is, het kritieke belang van het product voor uw bedrijfsmodel, en andere sociale implicaties.

Oplossing

Met Proactis kunt u een sterk leveranciersbestand opbouwen en onderhouden door het structureren en stroomlijnen van de gehele leverancierscyclus. U kunt standaarden of benchmarks definiëren ten opzichte waarvan leveranciers worden beoordeeld. Periodieke beoordelingen van leveranciers of contracten kunnen prioriteit krijgen. De manier waarop leveranciers presteren ten opzichte van hun beloften of uw verwachtingen en hoe goed uw leverancier samenwerkt met andere kopers kan ook worden gemeten. Bovendien kan een groot deel van de werklast van het managen van leveranciersrelaties worden teruggegeven aan de leverancier, door hen in staat te stellen zelf informatie aan te vragen en transacties af te handelen.

Wat is mogelijk 
met Proactis:  • Beschik over één centrale database met alle leveranciers die belangrijk zijn voor de organisatie.
  • Verbeter samenwerking in het proces van werving, kwalificatie en goedkeuring/certificering van leveranciers.
  • Maak gebruik van mogelijkheden om digitaal te communiceren en diverse online selfservicefuncties voor leveranciers.
  • Inzicht in informatie die nodig is om de prestaties en risico's van leveranciers effectief te monitoren, en profiteer van effectieve communicatie bij het beoordelen van leveranciers.
Onze oplossingen
Vendor Management Volledig inzicht in actuele leveranciers-informatie en -prestaties
Source-to-Contract Stroomlijn uw tactische inkoop zonder in te boeten aan kwaliteit