Are you visiting us from the USA? To get the most relevant information, you may want to visit our
www.proactis.com/us/ site or choose another country from the global selector above

Procurement: kernvragen voor transformatie

Heeft u het gevoel dat uw organisatie tijd, geld en talent verliest door de procedures voor sourcing, leveranciersmanagement en het afsluiten van contracten? Als dat zo is, kunt u eenvoudig controleren of uw instinct juist is en de implicaties ervan herkennen.

Het Source-to-Contract proces combineert sourcing, leveranciersmanagement, contentmanagement en contractbeheer en is een nauwgezette evenwichtsoefening.

Aan de ene kant, moet u ervoor zorgen dat uw bedrijf de beste waarde haalt uit de goederen en diensten die u koopt van gekwalificeerde leveranciers en vanuit goedgekeurde contracten die u heeft verkregen via de best passende sourcing events.

Aan de andere kant, moeten beslissingen worden afgewogen tegen een aantal belangrijke factoren, zoals de vraag of de leverancier compliant is en voldoet aan de prestatienormen en of hij over de meest actuele referenties beschikt. Tenzij het antwoord op deze vragen ja is, bestaat er een risico op verstoring, extra kosten en reputatieschade.

Het Source-to-Contract proces is echter complexer dan dat, en oneindig. Inkoopteams moeten hun leveranciersbestand rationaliseren om de uitgaven beter te kunnen benutten (bijvoorbeeld door nieuwe leveranciers aan te trekken wanneer het aanbod beperkt is), de markt routinematig opnieuw te testen en gekwalificeerde leveranciers snel te identificeren wanneer er nieuwe behoeften zijn. Leverancierscontracten moeten voortdurend worden gecontroleerd. En tegelijkertijd moeten de relaties met belangrijke leveranciers worden ontwikkeld, onderhouden en versterkt.

In wezen hebben inkoopteams zo veel verantwoordelijkheden en dingen waarop ze moeten letten met Source-to-Contract, dat er vrijwel altijd wel ergens iets over het hoofd wordt gezien. Als er iets misgaat, is dat een verspilling van tijd, geld en talent. Daarnaast zijn er vaak extra kosten verbonden aan het rechtzetten ervan.

Waar te beginnen met zoeken?
Een goede manier om het succes van uw huidige Source-to-Contract strategie te beoordelen, is door uw processen te benchmarken op basis van 'maturity'. Er zijn uitersten op het gebied van Source-to-Contract, net als verschillende maturity niveaus.

Hieronder vindt u drie voorbeelden:
  • Binnen de sourcing zijn lopende events een goede indicator voor de maturity. Sommige organisaties behandelen deze ad-hoc. Afdelingen kunnen hierin het voortouw nemen, met weinig betrokkenheid vanuit Procurement. Maar de bijbehorende processen zijn mogelijk inconsistent en weinig transparant. Daarentegen is voor een hoge mate van maturity een transparant proces voor sourcing events noodzakelijk. Hierin moeten gestandaardiseerde digitale processen worden gevolgd en moeten de verschillende teams nauw samenwerken. 
  • Bij leveranciersmanagement kunnen enorm veel resources zitten in communicatie. Er is een groot verschil in maturity tussen organisaties die dagelijks worstelen met post, e-mail en de telefoon en organisaties die gebruikmaken van een Business Network.
  • Bij contractbeheer kan de maturity van de integratie van contracten met Purchase-to-Pay (P2P) processen behoorlijk variëren. Wanneer organisaties op dit vlak tegen uitdagingen aanlopen, hebben inkopers weinig inzicht in de goedgekeurde contracten. Wanneer de P2P-integratie echter is voltooid, zullen de inkopers gebruikmaken van vooraf onderhandelde overeenkomsten die in het kader van besparingen zijn opgezet door Procurement.
Pijnpunten en hun oorzaken
De mate van maturity op deze en vele andere vlakken binnen uw Source-to-Contract processen zal een grote invloed hebben op het resultaat.

Denk hierbij aan het antwoord op vragen als waarom gekochte artikelen niet voldoen aan de daadwerkelijke behoeften, hoe inkoop buiten contracten om een duur probleem wordt en waarom ongewenste contracten automatisch zijn verlengd wanneer ze hadden moeten worden beëindigd of heronderhandeld.

In de praktijk zal handmatig en ad-hoc Source-to-Contract management behoorlijk kostig zijn op het gebied van verspilde tijd, geld en talent. Maar met de juiste aanpak kan de situatie worden omgedraaid: enkele eenvoudige verbeteringen zullen een groot verschil maken. Alleen een gestructureerde aanpak maakt al verschil en een geïntegreerde en sterk geautomatiseerde strategie zal de prestaties radicaal verbeteren.

Door diepgewortelde problemen binnen Source-to-Contract aan te pakken, kunt u een snellere, gestroomlijndere en slimmere organisatie creëren. Met de juiste tools, processen en expertise kunt u uw prestaties en resultaat aanzienlijk verbeteren. 

Doe de test zelf
Erkennen dat u tijd, geld en talent verliest binnen Source-to-Contract is een goed begin. En zodra u zich realiseert waar dit gebeurt, kunt u actie ondernemen en voorkomen dat schaarse middelen wegvloeien.

Bepalen wat de huidige stand van zaken is hoeft geen langzaam, duur of verstorend proces te zijn. U kunt uw huidige situatie eenvoudig beoordelen met behulp van onze gids Source-to-Contract.
Kies voor spend management zonder onnodige kosten en complexiteit, waarmee u waarde toevoegt aan de business:

Neem contact op
X